มีคนเป็นโรคไตกว่า 850 ล้านคนทั่วโลก ลองทำแบบทดสอบแค่หนึ่งนาที แล้วคุณจะรู้ว่าสุขภาพไตของคุณปกติหรือไม่

ไตมีหน้าที่หลักในการกำจัดสารพิษ ของเสีย และน้ำส่วนเกินออกจากเลือด นอกจากนี้ ยังช่วยควบคุมความดันโลหิต ผลิตเม็ดเลือดแดง และทำให้กระดูกแข็งแรง การทำงานที่ซับซ้อนและน่าทึ่งของไตทำให้เรามีสุขภาพดี หน้าที่เหล่านี้สำคัญมากจนเราจะ ไม่สามารถ ใช้ชีวิตเป็นปกติได้เลยหากไตทำงานไม่ดี 2

มี ประชากรผู้ใหญ่ จำนวน 8-10% มีความปกติของไต และ ทุก ๆ ปีจะมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรหลายล้านคนจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไต 3

โดยที่การทำงานของไตอาจสูญเสียแล้วมากกว่า 90% ก่อนที่จะแสดงอาการผิดปกติให้สังเกตเห็นได้3

ถ้าคุณอยากรู้ว่าคุณเสี่ยงต่อโรคไตหรือไม่ โปรดลองทำแบบทดสอบออนไลน์ง่ายๆ ด้านล่างนี้ หลังการทำแบบทอสอบคุณจะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงโรคไต (ข้อมูลคำตอบของคุณจะถูกเป็นความลับ)

แบบทดสอบนี้ไม่สามารถใช้ทดแทนการตรวจของแพทย์ได้ หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์

แบบทดสอบนี้ได้รับการสนับสนุนโดยทุนการศึกษาที่ไม่จำกัดจาก AstraZeneca และ Boehringer Ingelheim.

ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 1 (จาก 7 ข้อ):
คุณเคยได้รับ การวินิจฉัย เป็น โรคเบาหวานหรือไม่
ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 2 (จาก 7 ข้อ):
คุณเคยได้รับผลการตรวจว่า การวินิจฉัยเป็น ความดันโลหิตสูงหรือไม่
ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 3 (จาก 7 ข้อ):
คุณเคยได้รับการวินิจฉัย เป็นโรคหัวใจหรือหัวใจล้มเหลวหรือไม่
ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 4 (จาก 7 ข้อ):
คุณมีอาการเท้าบวม ขาบวม หรือหน้าบวมเป็นประจำหรือไม่ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 5 (จาก 7 ข้อ):
คุณมีสมาชิกครอบครัวที่เคยได้รับการปลูกถ่ายไต ล้างไต หรือได้รับการวินิจฉัยภาวะไตวายหรือไม่
ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 6 (จาก 7 ข้อ):
คุณซื้อยาแก้ปวดกินเองเป็นประจำหรือไม่
ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

คำถามที่ 7 (จาก 7 ข้อ):
คุณใช้ยาสมุนไพรหรือยาพื้นบ้านเป็นประจำ เพื่อลดน้ำหนักหรือรักษาอาการอื่น ๆ หรือ ไม่
ISN Kidney Quiz

แบบทดสอบโรคไต

       

ISN Kidney Quiz


ผลการทดสอบ –คุณไม่มีความเสี่ยงต่อโรคไต:

คุณไม่มีปัจจัยเสี่ยงหลักต่อโรคไต แต่อาจมีความเสี่ยงอื่น

ปัจจุบันเรารู้ว่า โรคไตอาจเกิดได้จากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากสาเหตุทางการแพทย์ ได้แก่:4

 • ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย
 • ท้องที่ ที่ทำงาน
 • อาหารที่รับประทาน
 • การออกกำลังกาย
 • การเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันโรคไต:

กฎทอง 8 ข้อในวันไตโลก เพื่อป้องกันโรคไต

โรคไตเป็นภัยเงียบที่กระทบคุณภาพชีวิตเป็นอย่างมากแต่คุณสามารถใช้วิธีง่ายๆ เช่นกฎทอง 8 ข้!

อเพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไตคุณอาจมีความเสี่ยงต่อโรคไตอายุ:
เพศ:
ดัชนีมวลกาย:

คุณเคยได้รับ การวินิจฉัย เป็น โรคเบาหวานหรือไม่?
คุณเคยได้รับผลการตรวจว่า การวินิจฉัยเป็น ความดันโลหิตสูงหรือไม่?
คุณเคยได้รับการวินิจฉัย เป็นโรคหัวใจหรือหัวใจล้มเหลวหรือไม่ ?
คุณมีอาการเท้าบวม ขาบวม หรือหน้าบวมเป็นประจำหรือไม่ ?
คุณมีสมาชิกครอบครัวที่เคยได้รับการปลูกถ่ายไต ล้างไต หรือได้รับการวินิจฉัยภาวะไตวายหรือไม่ ?
คุณซื้อยาแก้ปวดกินเองเป็นประจำหรือไม่?
คุณใช้ยาสมุนไพรหรือยาพื้นบ้านเป็นประจำ เพื่อลดน้ำหนักหรือรักษาอาการอื่น ๆ หรือ ไม่?

สิ่งที่ควรทำเพิ่มเติม

คำตอบแบบทดสอบของคุณแสดงว่า คุณมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้ไตเสื่อมการทำงานได้แก่ 4,5,6,7,16,17

 • โรคเบาหวาน
 • โรคหัวใจ
 • ความดันโลหิตสูง
 • ประวัติโรคไต ในครอบครัว เคยได้รับการปลูกถ่ายไต หรือการฟอกไต: ถ้าคุณมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคไต เคยฟอกไต หรือได้รับการปลูกถ่ายไต คุณมีโอกาสเป็นโรคไตมากขึ้น 2-3 เท่า
 • น้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน การมีน้ำหนักเกินอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ทำให้เป็นโรคไตได้
 • อาการบวมที่ขา เท้า หรือใบหน้าอาจเป็นสัญญาณของโรคไต
 • การกินยาแก้ปวดเป็นประจำอาจเป็นอันตรายต่อไตได้
 • การใช้ยาสมุนไพรหรือยาพื้นบ้านเป็นประจำอาจเป็นอันตรายต่อไตได้

โรคไตยังอาจเกิดจากปัจจัยอื่นนอกเหนือจากสาเหตุทางการแพทย์ เช่น: 5,8

 • ภูมิลำเนาที่อยู่อาศัย
 • ท้องที่ที่ทำงาน
 • อาหารที่รับประทาน
 • การออกกำลังกาย
 • การเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ปรึกษาแพทย์เพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โรคไตแสดงถึงการเสื่อมการทำงานของไตเนื่องจาก ไตได้รับความเสียหายจากความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือปัญหาสุขภาพอื่น ๆ 4

ในการตรวจสุขภาพไต แพทย์อาจทำการตรวจตามรายการ สำหรับโรคไตและโรคหัวใจ ได้แก่

A = อัลบูมินในปัสสาวะ
B = ความดันโลหิต
C = ครีเอตินิน และคอเลสเตอรอล
D = เบาหวาน (ระดับน้ำตาลในเลือด)
E = eGFR

นอกจากนี้ แพทย์ยังอาจสั่งตรวจเพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความพร้อมของห้องปฏิบัติการ)เช่น:4,9

 • eGFR: ผลการตรวจเลือดเพื่อวัดว่าไตกำจัดของเสียออกจากร่างกายได้ดีแค่ไหน
 • uACR: การตรวจ ปริมาณอัลบูมินในปัสสาวะ
 • UPCR: การตรวจปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ
 • การตรวจปัสสาวะเก็บ 24 ชม
 • การวิเคราะห์ปัสสาวะ

คำถามเกี่ยวกับสุขภาพไตที่คุณอาจถามแพทย์ ได้แก่:

 • ไตของคุณแข็งแรงดีหรือไม่?
 • ก่อนหน้านี้ไม่นานคุณได้รับการตรวจโรคไตบ้างหรือ ไม่?
 • คุณได้รับการตรวจทั้งเลือดและปัสสาวะหรือไม่?
 • Dคุณได้รับการตรวจพบอัลบูมินหรือโปรตีนในปัสสาวะหรือ ไม่?
 • คุณควรปฏิบัติตัวอย่างไรให้ไตแข็งแรง?

นอกจากนี้ ยังมีคำถามอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น:

 • จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณเป็นโรคไต?
 • คุณควรทำอย่างไรให้ไตแข็งแรง?
 • คุณต้องเปลี่ยนยาที่ใช้หรือไม่?
 • คุณควร มีกิจกรรมทางกายภาพเพิ่ม ขึ้นหรือไม่ ?
 • คุณควรทำกิจกรรม ทางกายภาพแบบใดบ้าง ?
 • คุณควร รับประทานอะไรบ้าง?
 • คุณควรปรึกษานักโภชนาการเพื่อวางแผนโภชนาการหรือไม่?
 • คุณควร ยา ACEI หรือ ARB* เพื่อรักษาโรคไตหรือไม่ ?
 • ุณควรตรวจสุขภาพไตบ่อยแค่ไหน?

*ยา ACEI และ ARB เป็นยาที่ใช้ลดความดันโลหิตและ/หรือชะลอการเสื่อมการทำงานของไตที่เกิดจากโรคไตเรื้อรัง.10,11

ความน่าทึ่งของไต:

ไตเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนอย่างน่ามหัศจรรย์ และทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างที่ทำให้เราสุขภาพดี คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของไตได้จาก เว็บไซต์วันไตโลก.

เรื่องเล่าของไต:

เรียนรู้เรื่องราวของผู้คนทั่วโลกที่มีประสบการณ์โรคไตจากบล็อกวันไตโลก.
สิ่งที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับโรคไต:

Results

ทั่วโลกมีผู้เป็นโรคไตในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมากกว่า 850 ล้านคน12

Results

โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นสองสาเหตุหลักของโรคไต13

Results

โรคไตมักไม่แสดงอาการจนกว่าเป็นมากจึงจะแสดงอาการ ดังนั้นจึงควรรับการตรวจแต่เนิ่น ๆ14

Results

การรักษาแต่เนิ่นๆ สามารถชะลอโรคไตได้3

Results

นอกจากนี้ การชะลอโรคไต อาจป้องกันปัญหาสุขภาพอื่น ๆ เช่น หัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือไตวายได้3,11

Results

โรคไตยังทำให้คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นต่อภาวะแทรกซ้อนจากโควิด-19 ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตอีกด้วย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต15
แหล่งข้อมูลอ้างอิง

 1. WebMD (2018) 850 Million People Worldwide Have Kidney Disease. Available at: https://www.webmd.com/kidney-stones/news/20180705/850-million-people-worldwide-have-kidney-disease. Accessed January 2021.
 2. National Kidney Foundation. Are you the 33%? Available at: https://www.kidney.org/newsletter/are-you-33-percent. Accessed January 2021.
 3. World Kidney Day. Chronic Kidney Disease: What is Chronic Kidney Disease? Available at https://www.worldkidneyday.org/facts/chronic-kidney-disease/. Accessed January 2021.
 4. Kidney Research UK (2018) Kidney health inequalities in the United Kingdom: Reflecting on the past, reducing in the future. Available at: https://kidneyresearchuk.org/wp-content/uploads/2019/02/Health_Inequalities_Report_Complete_FINAL_Web_20181017.pdf. Accessed January 2021.
 5. World Kidney Day. 8 Golden Rules. Available at: https://www.worldkidneyday.org/facts/take-care-of-your-kidneys/8-golden-rules/. Accessed January 2021.
 6. National Kidney Foundation (2014) Prediabetes? What does it mean for your kidneys?. Available at: https://www.kidney.org/news/kidneyCare/Summer10/PreDiabetes. Accessed January 2021.
 7. McClellan WM, et al (2009) Individuals with a family history of ESRD are a high-risk population for CKD: Implications for targeted surveillance and intervention activities, American Journal of Kidney Diseases, 53(3 S3), pp100-106.
 8. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (2016) Preventing chronic kidney disease. Available at: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/prevention. Accessed January 2021.
 9. National Kidney Foundation (2017) Tests to measure kidney function, damage and detect abnormalities. Available at: https://www.kidney.org/atoz/content/kidneytests. Accessed January 2021.
 10. Kidney Health Australia (2020) Chronic Kidney Disease (CKD) Management in Primary Care, 4th edition. Available at: https://kidney.org.au/uploads/resources/chronic-kidney-disease-management-in-primary-care-4th-edition-handbook.pdf. Accessed January 2021.
 11. Patient (2017) Chronic kidney disease. Available at: https://patient.info/kidney-urinary-tract/chronic-kidney-disease-leaflet. Accessed January 2021.
 12. Jager KJ, et al (2019) A single number for advocacy and communication—worldwide more than 850 million individuals have kidney diseases, Kidney International, 96(5), pp1048-1050.
 13. WebMD. Kidney Disease. Available at: https://www.webmd.com/a-to-z-guides/understanding-kidney-disease-basic-information#1. Accessed January 2021.
 14. NHS England (2019) Overview: Chronic kidney disease. Available at https://www.nhs.uk/conditions/kidney-disease/. Accessed January 2021.
 15. Centers for Disease Control and Prevention (2020) COVID-19 (Coronavirus): People with Certain Medical Conditions. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html#chronic-kidney-disease. Accessed January 2021.
 16. National Kidney Foundation (2014) 10 Signs You May Have Kidney Disease. Available at: https://www.kidney.org/news/ekidney/august14/10_Signs_You_May_Have_Kidney_Disease Accessed October 2021
 17. National Kidney Foundation (2021) Herbal Supplements and Kidney Disease. Available at: https://www.kidney.org/atoz/content/herbalsupp Accessed October 2021

Copyright and Permissions

This quiz is freely available to all. Organizations may link to the quiz but may not refer to it as their quiz and may not use the ISN logo in promotion. The quiz may not be promoted alongside promotion of any pharmaceutical drugs. If you have any questions concerning the rights to use these materials, please contact mmoorthy@theisn.org.

Select Language